هاشمیان
نام : سید محمد
نام خانوادگی : هاشمیان
متولد : 1342
شروع پرواز : 1376
تحصیلات : فوق دیپلم
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی