عسگری
نام : مجید
نام خانوادگی : عسگری
متولد : 1359
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : لیسانس کامپیوتر
شغل : شبکه های رایانه ای
توضیحات : متوسطه
خاکساران
نام : منصور
نام خانوادگی : خاکساران
متولد : 1359
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : فوق لیسانس
شغل : شبکه های رایانه ای
توضیحات : مستقل
عباسقلیان
نام : میثم
نام خانوادگی : عباسقلیان
متولد : 1365
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : فوق دیپلم
شغل : خدمات فنی
توضیحات : متوسطه
گرامی پور
نام : فرهاد
نام خانوادگی : گرامی پور
متولد : 1348
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : فوق لیسانس
شغل : مدیر لابراتوآر
توضیحات : متوسطه
غلامی
نام : پوریا
نام خانوادگی : غلامی
متولد : 1365
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : فوق لیسانس
شغل : مهندس آب و نقشه بردار
توضیحات : متوسطه
همتی
نام : مهدی
نام خانوادگی : همتی
متولد : 1361
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : کارشناسی
شغل : کارشناس فنی
توضیحات : مبتدی
افشار
نام : محمد
نام خانوادگی : افشار
متولد : 1357
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : کارشناسی ارشد
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
صفات
نام : علیرضا
نام خانوادگی : صفات
متولد : 1361
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : لیسانس مکانیک
شغل : کارمند
توضیحات : مبتدی
آزاده جو
نام : پوژان
نام خانوادگی : آزاده جو
متولد : 1368
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : لیسانس
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
موسوی
نام : سید کمال
نام خانوادگی : موسوی
متولد : 1356
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : لیسانس مدیریت
شغل : آزاد
توضیحات : مستقل
کریمی
نام : طاهره
نام خانوادگی : کریمی
متولد : 1352
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : فوق لیسانس جغرافیا
شغل : معلم
توضیحات : مبتدی
معصومی
نام : بهنام
نام خانوادگی : معصومی
متولد : 1368
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : لیسانس الکترونیک
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
حکم آوری
نام : علیرضا
نام خانوادگی : حکم آوری
متولد : 1367
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : دیپلم
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
حسینی
نام : هومن
نام خانوادگی : حسینی
متولد : 1368
شروع پرواز : 1392
تحصیلات : دیپلم
شغل : آزاد
توضیحات : مستقل