پرهیزکاری
نام : محسن
نام خانوادگی : پرهیزکاری
متولد : 1363
شروع پرواز : 1394
تحصیلات : فوق دیپلم
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی
شیخ صمد
نام : امین
نام خانوادگی : شیخ صمد
متولد : 1365
شروع پرواز : 1394
تحصیلات : لیسانس
شغل : چاپ و نشر
توضیحات : مبتدی
کشاورز هدایتی
نام : علی
نام خانوادگی : کشاورز هدایتی
متولد : 1357
شروع پرواز : 1394
تحصیلات : دیپلم
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی
موافق آبکناری
نام : محمد
نام خانوادگی : موافق آبکناری
متولد : 1368
شروع پرواز : 1394
تحصیلات : لیسانس
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی
چکانی آذران
نام : علیرضا
نام خانوادگی : چکانی آذران
متولد : 1369
شروع پرواز : 1394
تحصیلات : لیسانس
شغل : مدیر جایگاه سوخت
توضیحات : مبتدی
آتش پا
نام : سعیده
نام خانوادگی : آتش پا
متولد : 1356
شروع پرواز : 1394
تحصیلات : لیسانس
شغل : کارشناس دادگستری
توضیحات : مبتدی
پرهیزکاری
نام : حمید
نام خانوادگی : پرهیزکاری
متولد : 1365
شروع پرواز : 1394
تحصیلات : لیسانس
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی