رضوی خواه
نام : سید مهدی
نام خانوادگی : رضوی خواه
متولد : 1360
شروع پرواز : 1396
تحصیلات : لیسانس
شغل : برق ساختمان
توضیحات : مبتدی Beginner
آقایی
نام : حمید
نام خانوادگی : آقایی
متولد : 1368
شروع پرواز : 1396
تحصیلات : لیسانس
شغل : فنی و مهندسی
توضیحات : مبتدی Beginner