اخبار

سالروز بعثت پیامبر اعظم (ص) مبارک باد

 
از حرا آیات رحمن و رحیم آمد پدید
 
با نخستین حرف، قرآن کریم آمد پدید
 
صوت ”اقرا ء باسم ربک” می رسد بر گوش جان
 
یا که از غار "حرا” خلق عظیم آمد پدید
 
 
 
سالروز بعثت پیامبر اعظم (ص) منادی توحید و پیام آور صلح و دوستی بر شما مبارک باد
 
 
کمیته ورزش های هوایی استان قزوین