اخبار

تسلیت به استاد خلبان حمید سراجان

در كمال تأسف و تأثر مطلع شديم؛ استاد خلبان حمید سراجان، در غم فقدان مادر گراميشان سوگوار است.
ضمن عرض تسليت به ايشان و خانواده داغدارشان، از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحومه مغفوره مسئلت داریم.

کمیته ورزش های هوایی استان قزوین