اخبار

تبریک سال نو و بهار طبیعت به جامعه ورزش های هوایی

 

تبریک سال نو و بهار طبیعت به جامعه ورزش های هوایی

 

 

بار دیگر ‌به ‌لطف و عنایت حضرت حق، توفیق دیدار بھار آفرینش، با هزاران ‌نقش ‌و نگار چشم نواز و روح افزا فراهم گردید تا جمال بی‌انباز آن آفریدگار ‌بی‌همتا، آدمیان را به کمال و جمال بی‌مثا‌ل خود ر‌هنمون و ‌محظوظ نماید.

فرارسیدن این ‌تحول پر‌حکمت طبیعت و تقارن آن با آغاز سال نو را به یکایک جامعه‌ی ورزش های هوایی و خانواده‌های گرامیشان ‌صمیمانه ‌تبریک و ‌تھنیت می‌گوئیم.

امید‌ا‌ست؛‌ با اهتمام بیش از پیش همه‌ی هم‌کاران و فعالان این عرصه، و بھره‌گیر‌ی از تجربیات پیش‌کسوتان و تمامی ‌ظر‌فیت‌‌ھا‌ی موجود، بتوانیم با همدلی، در حوزه‌ی این ورزش پرمخاطب؛ گام‌های ارزشمندی در سال پیش‌رو برداریم...

از درگاه ‌خداوند ‌متعال؛ دوام توفیقات یکایک عزیزان را در ‌پیشبرد برنامه‌های توسعه ‌همه‌ی جانبه‌ی ورزش های هوایی ‌مسئلت دار‌یم.

 

سید صفا الدین هاشمیان

رئیس کمیته ورزش های هوایی استان قزوین