اخبار

اطلاعیه فوری و مهم در مورد تمدید مجوز های پروازی

 

 اطلاعیه فوری و مهم در مورد تمدید مجوز های پروازی

 

 

"اطلاعیه مهم"

 

کلیه ورزشکاران رشته های ورزش های هوایی در سطح کشور که تاریخ مجوز پرواز صادر شده برای ایشان از انجمن تا مورخ 1394/05/30 میباشد تقاضا میشود پیش از انقضاء و لغو مجوز پروازی ایشان حداکثر تا تاریخ 1394/07/01 اقدام به تمدید مجوز و یا ارتقاء آن از طریق انجمن نمایند . شایان ذ کرست ، از تاریخ ذکر شده به بعد انجمن ورزش های هوایی مسئولیتی را بابت عدم تمدید به موقع مجوز پروازی نخواهد داشت.

 

انجمن ورزش های هوایی