اخبار

ابلاغ حکم رئیس انجمن ورزشهای هوایی

 

ابلاغ حکم رئیس انجمن ورزشهای هوایی 

 

 

طی حکمی از سوی "محمد علیپور" رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی، رئیس انجمن ورزشهای هوایی رسما منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس سردار "علی مویدی" به عنوان رئیس انجمن ورزشهای هوایی منصوب و معرفی گردید.

پیش از این سردار "سلیم آبادی" ریاست انجمن ورزشهای هوایی را برعهده داشت.

 

منبع: فدراسیون انجمن های ورزشی