اخبار

"رشیدی" سرپرست نایب رئیسی انجمن ورزشهای هوایی شد

 

"رشیدی" سرپرست نایب رئیسی انجمن ورزشهای هوایی شد

 

 

طی حکمی از سوی محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، سرپرست نایب رییسی انجمن ورزشهای هوایی کشور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس "محمود رشیدی" به عنوان سرپرست نایب رییسی انجمن ورزشهای هوایی کشور منصوب و معرفی گردید. 
گفتنی است روز گذشته سردار موءیدی به عنوان رییس جدید انجمن ورزشهای هوایی منصوب شده بود.

 

منبع: انجمن ورزش های هوایی