اخبار

انتصاب اعضای هیأت رئیسه انجمن ورزشهای هوایی

 

انتصاب اعضای هیأت رئیسه انجمن ورزشهای هوایی

 

طی احکامی از سوی محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی اعضای هیأت رئیسه انجمن ورزش های هوایی منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی، بر این اساس محمود رشیدی به عنوان نائب رئیس، رضا یاسکندی به عنوان دبیر و سردار حمید هاشمی، سردار ابراهیم کریمی و مهندس نبی اله بختیاری نژاد به عنوان اعضای هیأت رئیسه انجمن ورزش های هوایی منصوب و معرفی شدند.

 

منبع: فدراسیون انجمن های ورزشی