اخبار

نشست اعضای کمیته ورزش های هوایی استان قزوین

 

نشست اعضای کمیته ورزش های هوایی استان قزوین

 

نشست عمومی اعضای کمیته ورزش های هوایی استان قزوین امروز چهارشنبه مورخه 94/10/23 رأس ساعت 19 در محل دفتر هیأت انجمن های ورزشی استان واقع در ورزشگاه تختی برگزار می گردد.

 

روابط عمومی کمیته ورزش های هوایی استان قزوین